Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015, τα νεοεκλεγέντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Θεσσαλονικέων, όπως αυτά εκλέχτηκαν από τις Αρχαιρεσίες της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου 2015, συνήλθαν, στην Έδρα του Συνδέσμου, Αβέρωφ 11, 5ος Όροφος, Αθήνα, συγκροτήθηκαν σε Σώμα, σύμφωνα με το Καταστατικό, ως εξής:

Πρόεδρος: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ -– ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ Εριέττα
Α' ’Αντιπρόεδρος: ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Έφη
Γεν. Γραμματέας: ΤΑΜΠΑΚΙΔΗΣ Ζαφείρης
Ταμίας: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Λέανδρος
Μέλη:  ΤΖΕΛΑΛΗΣ Γεώργιος
  ΡΗΓΑ Μηλιώ
  ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ Κωνσταντίνος
  ΚΥΡΙΤΣΗ Στέλλα
Αν. Μέλη:  ΓΑΛΑΝΗ Νάντια
  ΛΕΚΑΚΗΣ Γεώργιος