1000 π. Χ.

Ίδρυση στο μυχό του Θερμαϊκού Κόλπου, από το ελληνικό φύλο των Μυγδόνων, της πόλης Τίνδη.

7ος αιώνας π. Χ.

Μετονομασία της Τίνδης σε Θέρμη.

6ος αιώνας π. Χ.

Άλωση της Θέρμης από το ελληνικό φύλο των Μακεδόνων του βασιλιά Αμύντα Α'.

500 π. Χ.

Ανύψωση του αρχαϊκού ιωνικού ναού του Διονύσου (πρώτου πολιούχου).

480 π. Χ.

Πέρασμα του Πέρση βασιλιά Ξέρξη από την Θέρμη.

Οι Ελληνιστικοί Χρόνοι (315 - 148 π. Χ.)

315 π. Χ.

Ίδρυση από τον βασιλιά της Μακεδονίας Κάσσανδρο της Θεσσαλονίκης, με συνοικισμό είκοσι έξι μικρών πόλεων του Θερμαϊκού.Η νέα πόλη στη θέση της Θέρμης, έλαβε το όνομά της από την σύζυγο του Κάσσανδρου και κόρη του Φιλίππου Β'και της Νικησίπολης, και ετεροθαλή αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Θεσσαλονίκη.

285 π. Χ.

Η Θεσσαλονίκη έδρα του βασιλιά των Μακεδόνων Αντίγονου στον πόλεμο κατά του βασιλιά της Ηπείρου Πύρρου.

Οι Ρωμαϊκοί Χρόνοι (168 π. Χ. - 330 μ. Χ.)

168 π. Χ.

Ήττα του τελευταίου βασιλιά των Μακεδόνων Περσέα, στην Πύδνα της Ημαθίας, και κατάκτηση ολόκληρης της Μακεδονίας από τους Ρωμαίους.

148 π. Χ.

Η Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της Επαρχίας της Μακεδονίας (PROVINCIA MACEDONIA), μετά την κατάπνιξη του επαναστατικού κινήματος των Μακεδόνων με αρχηγό τον Ανδρίσκο και την οριστική υποταγή της Μακεδονίας στους Ρωμαίους.

42 π. Χ.

Η Θεσσαλονίκη "ελεύθερη πόλη", μετά τη μάχη των Φιλίππων, χάρη στη βοήθεια που προσέφερε στους νικητές Αντώνιο και Οκταβιανό, εξασφαλίζοντας έτσι διοικητικά και οικονομικά προνόμια.

50 μ. Χ.

Ίδρυση της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας από τον Απόστολο Παύλο. Οι δυο επιστολές του Παύλου "προς Θεσσαλονικείς" θεωρούνται από τα θεμελιώδη κείμενα του Χριστιανισμού.

131 - 132 μ. Χ.

Συμμετοχή της Θεσσαλονίκης στο "Αττικόν Πανελλήνιον", μια ομοσπονδιακή οργάνωση που συνέστησε ο φιλέλληνας Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός, με σκοπό την ενότητα των Ελλήνων.

293 - 305 μ. Χ.

Ο Ρωμαίος τετράρχης καίσαρας και αύγουστος Γαλέριος Μαξιμιανός επιλέγει τη Θεσσαλονίκη ως έδρα του, κοσμώντας την πόλη με μεγαλοπρεπή ανάκτορα και δημόσια κτίρια.

26η Οκτωβρίου του 303 μ. Χ.

Ο μεγαλομάρτυρας ’γιος Δημήτριος ο Μυροβλύτης, πολιούχος της Θεσσαλονίκης και ένας από τους δημοφιλέστερους αγίους του αγιολογίου της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, μαρτυρεί, θύμα των διωγμών του Ρωμαίου αυτοκράτορα Διοκλητιανού κατά των Χριστιανών. Στους διωγμούς του Δικλητιανού μαρτύρησαν ακόμη οι Θεσσαλονικείς ’γιος Αλέξανδρος, Αγία Ανυσία, ’γιος Δομνίνος, οι πρωτομάρτυρες αδελφές Αγίες Αγάπη, Ειρήνη και Χιονία, και άλλοι.

312 - 113 μ. Χ.

Ανύψωση στο χώρο όπου μαρτύρησε ο ’γιος Δημήτριος οικίσκου, του πρώτου χριστιανικού ναού.

324 μ. Χ.

Ο Μέγας Κωνσταντίνος επιλέγει τη Θεσσαλονίκη ως ορμητήριό του στον πόλεμο κατά του γαμπρού του Λικίνιου, και κατασκευάζει τεχνητό λιμάνι για το στόλο του στον επιχωματωμένο χώρο όπου σήμερα τα "Λαδάδικα".

Οι Βυζαντινοί Χρόνοι (330 - 1430 μ. Χ.)

380 μ. Χ.

Ο Μέγας Θεοδόσιος επιλέγει τη Θεσσαλονίκη ως έδρα του, στους πολέμους κατά των Γότθων, οι οποίοι φθάνουν στις παρυφές της πόλης, και βαπτίζεται Χριστιανός από τον μητροπολίτη Αχόλιο.

390 μ. Χ.

Ο Μέγας Θεοδόσιος διατάσει τη σφαγή 7.000 Θεσσαλονικέων στον Ιππόδρομο της πόλης εξαιτίας τον ξεσηκωμό των κατοίκων κατά της γοτθικής φρουράς και τον θάνατο του αρχηγού της Βουτέριχου.

479 μ. Χ.

Πολιορκία της Θεσσαλονίκης από τους Οστρογότθους, οι οποίοι αποκρούονται με επιτυχία, από τη φρουρά και τους κατοίκους.

536 μ. Χ.

Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός κάνει τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα του Θέματος του Ιλλυρικού.

527 - 565 μ. Χ.

Μάστιγα επιδρομών σλαυικών (ή σλαβικών) φύλων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρουν και τα σύγχρονα αγιολογικά κείμενα των "θαυμάτων του Αγίου Δημητρίου".

580 - 582 μ. Χ.

Πολιορκία συνεχής και ανεπιτυχής, δυο χρόνων, της πόλης της Θεσσαλονίκης από τους Αβάρους, λαό μογγολικής καταγωγής.

620 μ. Χ.

Μεγάλος σεισμός πλήττει την Θεσσαλονίκη. Καταστρέφονται δημόσια και ιδιωτικά οικοδομήματα, ναοί και μνημεία της πόλης.

863 μ. Χ.

Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί Κύριλλος και Μεθόδιος, εκπολιτιστές και εκχριστιανιστές των Σλαύων, επινοούν το πρώτο "Σλαυικό Αλφάβητο".

904 μ. Χ.

Άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Σαρακηνούς. Ακολουθεί λεηλασία και καταστροφή της πόλης, σφαγή και εξανδραποδισμός των κατοίκων, όπως περιγράφει ο Ιωάννης Καμινιάτης.

1150 μ. Χ.

Ακμή των εορτών με την επονομασία "ΔΗΜΗΤΡΙΑ". Ήταν θρησκευτικές και λαϊκές εορτές προς τιμήν του πολιούχου Αγίου Δημητρίου.

1185 μ. Χ.

Πολιορκία και άλωση της πόλης της Θεσσαλονίκης από τους Νορμανδούς. Ακολουθεί λεηλασία και καταστροφή της πόλης, και σφαγή 7.000 κατοίκων, όπως καταμαρτυρεί ο λόγιος μητροπολίτης Ευστάθιος Μεγαλοοικονόμος ο Κατάφλωρος.

Η Φραγκοκρατία - Intermezzo (1204 - 1224 μ. X.)

1204 μ. Χ.

Πολιορκία και άλωση της πόλης της Θεσσαλονίκης από τους Φράγκους Σταυροφόρους της Δ' Σταυροφορίας. Η Θεσσαλονίκη ορίζεται πρωτεύουσα ενός βασιλείου, με βασιλιά τον Ιταλό ιππότη Βονιφάτιο τον Μομφερρατικό. Ακολουθεί αντικατάσταση του Έλληνα Ορθόδοξου μητροπολίτη από Ρωμαίο Καθολικό αρχιεπίσκοπο.

1224 μ. Χ.

Απελευθέρωση της πόλης της Θεσσαλονίκης από τον Θεόδωρο ’γγελο Κομνηνό Δούκα, δεσπότη της Ηπείρου, ο οποίος στέφεται "βασιλεύς και αυτοκράτωρ Ρωμαίων" από τον αρχιεπίσκοπο Αχριδών Δημήτριο Χωματιανό. Το βασίλειο της Θεσσαλονίκης των Αγγέλων Κομνηνών Δουκών θα έχει ζωή εικοσιδύο χρόνων.

1246 μ. Χ.

Κατάλυση του βασιλείου της Θεσσαλονίκης από τον αυτοκράτορα Ιωάννη Βατάτζη της Νίκαιας.

Οι Παλαιολόγιοι Χρόνοι (1261 - 1423 μ. X.)

1261 μ. Χ.

Με την απελευθέρωση της φραγκοκρατούμενης Κωνσταντινούπολης από τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο, η Θεσσαλονίκη ξαναγίνεται η δεύτερη σε σπουδαιότητα πόλη, η "συμβασιλεύουσα" της "Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας" και της παραχωρούνται ιδιαίτερα προνόμια. Προνόμια παραχωρούνται σε Ενετούς και Γενουησίους οι οποίοι και δημιουργούν την συνοικία που αργότερα ονομάστηκε "Φραγκομαχαλάς".

1284 μ. Χ.

Ο "βασιλεύς και αυτοκράτωρ Ρωμαίων" Ανδρόνικος Β' ο Πρεσβύτερος Παλαιολόγος νυμφεύεται την Υολάνδη, κόρη του Ιταλού μαρκησίου Γουλιέλμου Ζ' του Μομφερρατικού, στην οποία και παραχωρεί την πόλη της Θεσσαλονίκης. Η Υολάνδη, η οποία ασπάζεται το ορθόδοξο δόγμα και μετονομάζεται σε Ειρήνη, θα εγκατασταθεί μόνιμα στην Θεσσαλονίκη.

1303 μ. Χ.

Οι βυζαντινοί γάμοι του κράλη (βασιλιάς) της Σερβίας Στέφανου Ουρός Β' Μιλούτιν με την πεντάχρονη κόρη του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Β' του Πρεσβύτερου Παλαιολόγου, που λαμβάνουν χώρα στη Θεσσαλονίκη, τερματίζουν προσωρινά τον σερβικό κίνδυνο για την αυτοκρατορία.

1387 μ. Χ.

Πρώτη άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους και προσωρινή κατοχή της πόλης. Ο σουλτάνος δεν ενσωματώνει την Θεσσαλονίκη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά αρκείται στην επιβολή ετήσιου φόρου υποτελείας που λήγει με την ήττα του Οθωμανικού Στρατού από τον Ταμερλάνο, στη μάχη της ’γκυρας το 1403.

1423 μ. Χ.

Παράδοση της Θεσσαλονίκης στη "Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Ενετίας", από τον τελευταίο Βυζαντινό διοικητή της Ανδρόνικο Παλαιολόγο, εξαιτίας του κινδύνου άμεσης και βίαιης κατάληψης της πόλης από τους Οθωμανούς Τούρκους, και με όρο τη διατήρηση της κοινοτικής αυτονομίας. Οι Ενετοί δεν θα καταφέρουν να κρατήσουν την πόλη παρά μόνον επτά χρόνια.

Η Τουρκοκρατία (1430 - 1912 μ. Χ.)

1430 μ. Χ.

Δεύτερη και οριστική άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους. Ο σουλτάνος Μουράτ Β' διατάζει τη σφαγή και τον εξανδραποδισμό των κατοίκων της πόλης, και αποτυπώνει τη νίκη του με χαρακτά αραβικά γράμματα σε έναν κίονα της Αχειροποιήτου, την οποία μετατρέπει σε τζαμί. Μελανή περιγραφή των γεγονότων σε "επίτομη διήγηση" του Ιωάννη Αναγνώστη.

1492 μ. Χ.

Ο σουλτάνος Μωάμεθ Β' προσκαλεί στην έρημη Θεσσαλονίκη τους χιλιάδες Εβραίους της Ιβηρικής Χερσονήσου (Σεφαραδίμ) διωγμένους από τους Ισπανούς βασιλείς Φερδινάνδο και Ισαβέλλα. Ακολουθούν χιλιάδες Εβραίοι της Κεντρικής Ευρώπης (Ασκεναζίμ).

1571 μ. Χ.

Σφαγή χιλιάδων Ελλήνων της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς Τούρκους, ως αντίποινα της ήττας τους στη ναυμαχία της Ναυπάκτου, από τον συμμαχικό χριστιανικό στόλο.

1655 μ. Χ.

Ο "μεσσίας" των Εβραίων Σαμπατάι Σεβή από τη Σμύρνη ασπάζεται τον Ισλαμισμό. Το παράδειγμά του ακολουθούν χιλιάδες Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, οι επονομαζόμενοι μετέπειτα ντονμέδες, διακρινόμενοι για την πνευματική και οικονομική τους επιφάνεια. Θρησκευτικό τους κέντρο το Γενί τζαμί.

1821 μ. Χ.

Σφαγή χιλιάδων Ελλήνων της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς Τούρκους, ως αντίποινα του αγώνα της ελληνικής ανεξαρτησίας.

1835 μ. Χ.

Επαναλειτουργία του ιδρύματος "Ελληνικόν Σχολείον", δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που διηύθυναν ο Μαργαρίτης Δήμιτσας, ο Πέτρος Παπαγεωργίου, ο Ιωάννης Δέλιος, κ.α.

1845 μ. Χ.

Ίδρυση του "Ανώτερου Παρθεναγωγείου". Το ίδρυμα αυτό προετοίμασε πολλές δασκάλες και νηπιαγωγούς για τα σχολεία της Μακεδονίας.

1850 μ. Χ.

Ίδρυση του πρώτου ελληνικού τυπογραφείου από τον Μιλτιάδη Γκαρμπολά.

1864 μ. Χ.

Ο Γάλλος E. Miller αφαιρεί αρχιτεκτονικά μέλη και γλυπτά της Ρωμαϊκής Αγοράς της Θεσσαλονίκης και τα μεταφέρει στο Μουσείο του Λούβρου.

1871 μ. Χ.

Σύνδεση σιδηροδρομική της Θεσσαλονίκης και των Σκοπίων.

1873 μ. Χ.

Κατεδάφιση του "Θαλασσίου Τείχους" της Θεσσαλονίκης από τον Τούρκο διοικητή της πόλης Μιδάτ-πασά και δημιουργία της προκυμαίας της παλιάς παραλίας.

1875 μ. Χ.

Ίδρυση του "Ελληνικού Διδασκαλείου", για την επιμόρφωση των δασκάλων. Έκδοση της εφημερίδας "Ερμής", της πρώτης ελληνικής εφημερίδας, από τον Σοφοκλή Γκαρμπολά.

1876 μ. Χ.

Σφαγή των προξένων της Γαλλίας και της Γερμανίας, από φανατισμένους Τούρκους, σε επεισόδια κατά τη διάρκεια βίαιου προσηλυτισμού μιας Ελληνίδας Χριστιανής στον Ισλαμισμό.

1888 μ. Χ.

Σύνδεση σιδηροδρομική της Θεσσαλονίκης και του Βελιγραδίου.

1893 μ. Χ.

Δρομολόγηση των πρώτων ιπποκίνητων "τραμ" στη Θεσσαλονίκη.

1897 μ. Χ.

Κατασκευή του τεχνητού λιμένα της Θεσσαλονίκης από Γαλλική τεχνική εταιρεία.

1903 μ. Χ.

Βουλγαρική τρομοκρατική ομάδα πραγματοποιεί τρομοκρατικές επιθέσεις και ανατινάζει κτίρια στη Θεσσαλονίκη. Κυκλοφορεί η εφημερίδα "Αλήθεια", από τον Γιάννη Κούσκουρα.

1904 - 1908 μ. Χ.

Ο Μακεδονικός Αγώνας. Στρατηγείο του αγώνα για την απελευθέρωση της Μακεδονίας, το Ελληνικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη (σήμερα Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα).

1907 μ. Χ.

Αντικατάσταση των ιπποκίνητων "τράμ" της Θεσσαλονίκης από ηλεκτροκίνητα.

1908 μ. Χ.

Ξέσπασμα του κινήματος των "Νεότουρκων". Η Θεσσαλονίκη βασικός πυρήνας και ορμητήριο των επαναστατών κατά του σουλτάνου. Ο σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ συλλαμβάνεται και φυλακίζεται στη Βίλλα Αλλατίνη (σήμερα Νομαρχία). Για πρώτη φορά εκλογές με τις όποιες εθνικές μοιονότητες να στέλνουν εκπροσώπους τους στην Οθωμανική Βουλή.

1909 μ. Χ.

Ίδρυση της "Φεντερασιόν" (Εργατική Σοσιαλιστική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης), από τον Αβραάμ Μπεναρόγια.

1911 μ. Χ.

Έκδοση της εφημερίδας "Μακεδονία", από τον Κωνσταντίνο Βελλίδη. Είναι η μακροβιότερη εφημερίδα της πόλης, με μικρή προσωρινή διακοπή έκδοσής της το 1996.

Η Απελευθέρωση

26η Οκτωβρίου του 1912 μ. Χ.

Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τον Έλληνα αρχιστράτηγο διάδοχο Κωνσταντίνο. Ο Ελληνικός Στρατός προελαύνει νικηφόρα στη Μακεδονία και εισέρχεται στην Θεσσαλονίκη "αμαχητί" την 26η Οκτωβρίου του 1912, ανήμερα του πολιούχου Αγίου Δημητρίου. Ο Τούρκος στρατηγός Χασάν Ταξίν - πασάς υπογράφει το πρωτόκολλο παράδοσης της πόλης. Η δοξολογία για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, έπειτα από 482 μελανά χρόνια οθωμανικής κατοχής, λαμβάνει χώρα στον ιερό ναό του Αγίου Μηνά.

1913 μ. Χ.

Δολοφονία του βασιλέα των Ελλήνων Γεωργίου Α', από τον αναρχικό Αλέξανδρο Σχινά, στη Θεσσαλονίκη. Τα αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα.

1914 μ. Χ.

Ίδρυση του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Ελευθέριο Βενιζέλο. Θα παραμείνει το μοναδικό ανώτατο μουσικό ίδρυμα της χώρας για έξι δεκαετίες.

1915 μ. Χ.

Αποβίβαση στρατευμάτων της γνωστής ως "Αντάντ" στην Θεσσαλονίκη, που γίνεται στρατιωτικό κέντρο του Μακεδονικού Μετώπου.

1916 μ. Χ.

Ξέσπασμα του κινήματος "Εθνική ’μυνα". Ο Ελευθέριος Βενιζέλος μαζί με τον στρατηγό Παναγιώτη Δαγκλή και τον ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη (γνωστοί ως "Τριανδρία") σχηματίζουν την προσωρινή κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης ως τον Ιούνιο του 1917, όταν και μεταφέρεται στην Αθήνα.

5η Αυγούστου του 1917 μ. Χ.

Μεγάλη πυρκαγιά καταστρέφει το μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού κέντρου της πόλης, σε έκταση 1.200 στρεμμάτων. Επιστημονική επιτροπή με επικεφαλής τον Γάλλο πολεοδόμο Ερνέστο Εμπράρ συντάσσει το νέο σχέδιο της γνωστής ως "πυρίκαυστη ζώνη".

1922 - 1924 μ. Χ.

Υποδοχή στη Θεσσαλονίκη των χιλιάδων Ελλήνων προσφύγων από την Μικρά Ασία, μετά την Μικρασιατική Καταστροφή και την υπογραφή σύμβασης ανταλλαγής πληθυσμών.

1926 μ. Χ.

Ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με πρώτη τη Φιλοσοφική Σχολή. Δημιουργία της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

8 - 10 Μαϊου του 1936 μ. Χ.

Ξέσπασμα μεγάλων απεργιακών κινητοποιήσεων με θύματα δώδεκα νεκρούς απεργούς και δεκάδες τραυματίες.

1939 μ. Χ.

Ίδρυση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ενός των σημαντικότερων επιστημονικών φορέων της Μακεδονίας.

Η Γερμανική Κατοχή (1941 - 1944 μ. Χ.)

9η Απριλίου του 1941 μ. Χ.

Εισβολή του Γερμανικού Στρατού στην Θεσσαλονίκη. Έναρξη της Γερμανικής Κατοχής της πόλης.

1943 μ. Χ.

Εκτοπισμός των Εβραίων κατοίκων της πόλης της Θεσσαλονίκης (49.000 περίπου) από τους Γερμανούς Ναζί, και μεταφορά τους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπυ εξοντώθηκαν 45.000 περίπου.

30η Οκτωβρίου του 1944 μ. Χ.

Αποχώρηση του Γερμανικού Στρατού από την Θεσσαλονίκη. Λήξη της Γερμανικής Κατοχής. Στην πόλη εισέρχονται στρατιωτικές μονάδες του ΕΛΑΣ.

2η Νοεμβρίου του 1944 μ. Χ.

Παλλαϊκή συγκέντρωση στην Πλατεία Αγίας Σοφίας προς τιμήν των νεκρών του πολέμου και της κατοχής, παρουσία Μελών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας και αντιστασιακών οργανώσεων.

Τα μελανά γεγονότα του Εμφυλίου Πολέμου

1948 μ. Χ.

Δολοφονία του Αμερικανού δημοσιογράφου Τζώρτζ Πολκ, από αγνώστους (μέχρι σήμερα!) δράστες.

Η νέα αρχή

1952 μ. Χ.

Ίδρυση της Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας "Τέχνη".

1957 μ. Χ.

Διαμόρφωση και επέκταση της νέας παραλίας. Παράλληλα ξηλώνονται οι γραμμές του τραμ και δρομολογούνται λεωφορεία.

1959 μ. Χ.

Ίδρυση της Συμφωνικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος, που εξελίσσεται στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.

1960 μ. Χ.

Έναρξη λειτουργίας του πρώτου πειραματικού τηλεοπτικού σταθμού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έναρξη του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου.

1961 μ. Χ.

Ίδρυση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, με πρώτο διευθυντή τον σκηνοθέτη Σωκράτη Καραντινό.

22η Μαϊου του 1963 μ. Χ.

Δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη από παρακρατικούς.

1963 μ. Χ.

Άνοιγμα των πυλών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.

20η Ιουνίου του 1978 μ. Χ.

Ισχυρός σεισμός 6,5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ συγκλονίζει την Θεσσαλονίκη, έχοντας 45 θύματα και προκαλώντας μεγάλες καταστροφές σε δημόσια και ιδιοτικά οικοδομήματα και μνημεία της πόλης.

1985 μ. Χ.

Συμπλήρωση 2.300 χρόνων από την ίδρυση της Θεσσαλονίκης. Εορτασμός της επετείου με ποικίλες εκδηλώσεις και σημαντικές εκδόσεις.

1997 μ. Χ.

Ανακήρυξη της Θεσσαλονίκης ως "Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης", για το έτος αυτό.

2000 μ. Χ.

Είσοδος της Θεσσαλονίκης στη δεύτερη μετά Χριστόν χιλιετία.

2010 μ. Χ.

Συμπλήρωση 2.325 χρόνων από την ίδρυση της Θεσσαλονίκης.