Εκτύπωση

 

 

Το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιανουαρίου, στο εντευκτήριο του Συνδέσμου Θεσσαλονικέων (Αβέρωφ 11 – Μάρνη με 3ης Σεπτεμβρίου – τηλ. 210 8222920), έλαβε χώρα το δρώμενο του τίτλου από το γλωσσολογικό σχήμα ΜΙΤΟΣ.

Οι τυχεροί παρευρεθέντες παρακολούθησαν με προσοχή τον τρόπο απόδοσης των φωνηέντων και διφθόγγων (7 διαφορετικά ιιι, 2 εεε και 2 οοο), συνοδευόμενα από τις διακυμάνσεις των μακρών και βραχέων, της οξείας, βαρείας και περισπωμένης.

Η έκπληξη όλων ήταν εμφανής και ο δημιουργηθείς προβληματισμός απέδειξε ότι η πρωτοβουλία του Δ. Σ. διοργάνωσης της υπόψη καινοφανούς παρουσίασης επέτυχε του σκοπού της, αφού ο ενθουσιασμός ήταν εμφανής, ενώ διαβάστηκαν κείμενα των Ομήρου, Ησιόδου, Σαπφούς, Θουκυδίδη, Πλάτωνος, Αισώπου και Ξενοφώντος, πρώτα σε μετάφραση και μετά στο πρωτότυπο.