Αγαπητοί συμπατριώτες,

Αγαπητά μέλη του Συνδέσμου

 

Όπως είναι γνωστό, τα εγγεγραμμένα μέλη μας -αλλά και οι φίλοι- αριθμούμε μερικές εκατοντάδες, παρότι οι ευρισκόμενοι και διαβιούντες στην Αθήνα Θεσσαλονικείς, είμαστε αρκετές χιλιάδες ίσως δε και δεκάδες χιλιάδες.

Εστιάζοντας όμως στα μέλη και φίλους του Συνδέσμου διαπιστώνεται ότι, δεν γνωρίζουμε ικανοποιητικώς το αντικείμενο εργασίας ή απασχόλησης ενός εκάστου με συνέπεια να μην προτιμάται αυτός - ή αυτή σε κάποια ζητούμενη εργασία ή συνεργασία ή αγορά αναγκαίων καταναλωτικών αναγκών για τις οικογένειές μας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε να καλύψει αυτό το κενό, ζητώντας από τον καθένα σας να αποστείλει προαιρετικά την επαγγελματική του ιδιότητα και στέγη, ώστε να δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων στη Γραμματεία του Συνδέσμου.

Στη συνέχεια και εφόσον δηλώσετε ξεκάθαρα ότι επιθυμείτε τη δημοσίευση της επαγγελματικής σας ιδιότητας, θα λάβει χώρα η σχετική δημοσίευση στην εφημερίδα μας. Έτσι, θα αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα μεταξύ των μελών, θα βελτιωθεί η ποιότητα των σχέσεων και θα εξυπηρετηθεί απόλυτα ένας από τους αρχικούς σκοπούς ιδρύσεως του Συνδέσμου, που είναι η αλληλοϋποστήριξη των συμπατριωτών, μακριά από την «πατρίδα».

Ενθαρρύνονται λοιπόν τα μέλη του Συνδέσμου να αποστείλουν τα επαγγελματικά τους στοιχεία στη Γραμματεία, δηλώνοντας ότι επιθυμούν τη δημοσίευσή τους, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που προαναφέρθηκε.

Ίσως έτσι υπάρξει και μία «ενίσχυση» οικονομική στους φίλους και συμπατριώτες επαγγελματίες, στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε.